DA 案例

 • //player.bilibili.com/player.html?bvid=BV1mY4y1H7N5

  韩国大街上的普遍颜值?

 • //player.bilibili.com/player.html?bvid=BV1BF411g7Py

  花巨资换脸,你说值不值?

 • //player.bilibili.com/player.html?bvid=BV1Ti4y1D7NN

  颧骨内推,摆脱大脸盘!

 • 真实换头过程分享

 • //player.bilibili.com/player.html?bvid=BV1iS4y1u7fq

  提升颜值的五官,别无其他!

 • //player.bilibili.com/player.html?bvid=BV1ZZ4y1r7YH

  不比不知道,一比吓一跳!

 • //player.bilibili.com/player.html?bvid=BV1KL411P7gv

  韩国留学生的整形真实反馈

 • //player.bilibili.com/player.html?bvid=BV1iU4y1f736

  绝对让你惊艳的术后效果!

 • //player.bilibili.com/player.html?bvid=BV1EY41157DZ

  中国小哥哥的整形真实反馈!

 • //player.bilibili.com/player.html?bvid=BV125411o7mo

  你们喜欢韩国欧巴吗?

 • //player.bilibili.com/player.html?bvid=BV1Zr4y167c6

  轮廓+眼综合+鼻综合 真实案例

 • //player.bilibili.com/player.html?bvid=BV1PZ4y1d7q1

  花了**万,就说值不值!

 • //player.bilibili.com/player.html?bvid=BV1N44y1p7PG

  所有的逆袭都是有备而来的!

 • //player.bilibili.com/player.html?bvid=BV1BL4y137cX

  截骨手术半年后到底怎么样了?

 • //player.bilibili.com/player.html?bvid=BV1rY411t7jP

  眼鼻综合真实案例分享

 • //player.bilibili.com/player.html?bvid=BV1kh411W7X7

  一个小巧精致的鼻子,流畅的轮廓线条,可还行~~~

 • //player.bilibili.com/player.html?bvid=BV11q4y1h774

  眼鼻综合不做不知道,一做吓一跳!

 • //player.bilibili.com/player.html?bvid=BV1HF411H7PT

  好奇的宝宝,点开即可看术前照片哦~

 • //player.bilibili.com/player.html?bvid=BV18q4y1F712

  整出来的颜值,你会喜欢吗?

 • //player.bilibili.com/player.html?bvid=BV1LR4y1j7Wb

  男士整形前后对比真实案例

 • //player.bilibili.com/player.html?bvid=BV1uY411t7bw

  调整面部轮廓,拯救菱形脸

1 2